05.04.2016. - OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15),  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, objavljuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za pravne poslove
Služba za nadzor

upravni referent  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka duže odsutne službenice  - redni broj radnog mjesta: 132

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave (od 05. do 13. travnja 2016.) na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove, Služba za ljudske potencijale i opće poslove, Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala s naznakom "Za oglas - Klasa: 3", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeni na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja www.mgipu.hr najmanje 5 dana prije održavanja razgovora (intervjua).
 
Obrazac za prijavu
Tekst oglasa