Terran crijep

Naša tvrtka Terrán Kft. se bavi proizvodnjom i distribucijom crijepa i krovne opreme potrebne za potpunu i stručnu konstrukciju krova.

Terran je tvornica za proizvodnju crijepa u 100%-tnom mađarskom vlasništvu, sa sjedištem u Bólyu. Imamo dva tvornička pogona - jedan u Bólyu i jedan u Kunszentmiklósu.

Prisutni smo i na međunarodnom tržištu, uz kontiuniranu ekspanziju na inozemna tržišta. Naši se proizvodi prodaju u Slovačkoj, Češkoj, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Srbiji i u Rumunjskoj.
Modeli crijepa Terran

Primarna sirovina našeg crijepa je već više od 90 godina beton. Stalnim proširenjem palete proizvoda, novim bojama i novim tehnikama površinske obrade se prolagođavamo potrebama tržišta i visokim kvalitativnim zahtjevima suvremenog doba.