PAN parket

Tvrtka PAN PARKET d.o.o. osnovana je 1996. godine s djelatnošću proizvodnje parketa, odnosno djelatnošću u grupi D.D. 20  prerada drva i proizvodnja proizvoda od drva. Kroz dugi niz godina društvo je težilo postupnom povećanju prometa kroz niz aktivnosti da bi se učvrstila baza poslovanja. Tvrtka bazira svoj razvoj na kadrovskom potencijalu proizašlom iz dugogodišnje tradicije u preradi drva na području Virovitičko-podravske županije, Orahovice i Čačinaca. Izboru kadrova pridaje se velika pažnja, a uskoro se namjeravaju sklopiti ugovori o stipendiranju nadarenih učenika, koji bi po završetku školovanja i prakse, nastavili s radom u tvrtki PAN PARKET.

Nabavno tržište je dominantno domaće, budući da u strukturi dobavljača prevladavaju hrvatske tvrtke. Sirovinski gledano, sva drvna sirovina nabavlja se od lokalnih pilana u obliku piljenica ili namjenskih elemenata, a iste trupce nabavljaju od Hrvatski šuma d.o.o.  Kako je tvrtka orijentirana na izradu finalnog proizvoda, godišnje oko 350.000 m2, a namijenjenog izvozu od 80% od ukupno proizvedene količine, ostvaruje pravo na nabavku trupaca po povlaštenim uvjetima, odnosno na prava za sklapanje višegodišnjeg ugovora za kupnju drvne sirovine. Kako ne posjedujemo primarni pilanski kapacitet, ista prava za kupovinu hrastovih kupaca prenosimo na naše dobavljače – pilane koje na taj način mogu imati redovitu opskrbu trupcima, a PAN PARKET ima garanciju povoljne kvalitete ulazne sirovine odnosno poluproizvoda nužnih za naš proizvodni ciklus.

Komercijalno gledano, naše prodajno tržište je skoro zadano s obzirom na strukturu proizvoda u kojoj se nalazi isključivo 3-slojni, s 3-lamale i fiksnim dužinama, izrađeni (gotovi) parket.  Naše tržište se nalazi jedino na područjima koji su isti proizvod već prihvatila i prema njemu se pozitivno odredila. S obzorom na afinitete i preferencije pojedinih tržišta, analizirajući prodaju višeslojnih parketa u svijetu, možemo zaključiti da je Europa glavno tržište, što i ne čudi s obzirom na činjenicu da je ova vrsta parketa i nastala u Skandinaviji, te se u proteklih 50 godina postepeno proširila po starom kontinentu.