Wienerberger

Wienerberger opeka proizvodi se u moderniziranim i automatiziranim pogonima. Opeka se dobiva miješanjem gline, silikatnog pijeska i piljevine u omjeru 3:1:1.

Wienerberger je nakon dolaska u Hrvatsku investirao u modernizaciju tehnologije i povećanje kvalitete i kapaciteta proizvodnje. Danas Wienerberger proizvodi opeku visoke kvalitete i specifičnih svojstava. Proizvodi se POROTHERM sustav koji svojim odličnim toplinskim i protupotresnim svojstvima čini jedinstveni proizvod na hrvatskom tržištu.

Za proizvodnju opeke koristimo tri sirovine: glinu, pijesak i piljevinu, koje dopremamo sa obližnjih nalazišta. Glinu dopremamo sa vlastitih nalazišta gdje se kopa od travnja do lipnja, zbog vremenskih uvjeta, i odakle se kamionima prevozi i skladišti na deponij u pogonu. Pijesak također dopremamo sa vlastitih nalazišta, dok piljevinu dopremamo sa pilana širom Hrvatske. Piljevina se dodaje jer smanjuje stezanje, a time i deformiranje i pucanje proizvoda te ujedno smanjuje vrijeme sušenja i potrebnu energiju jer stvara dodatnu toplinu sagorijevanjem.  Nakon izgorijevanja piljevina u glinenoj stjenci ostavlja mikro šupljine te je crijepovina porozna. Upravo to svojstvo pridonosi otpornosti opeke na prolaz topline.

Proces proizvodnje započinje miješanjem sirovina u omjeru 3:1:1. Glina se najprije navlaži, miješa i potiskuje u vakuum prešu. Iz preše izlazi beskonačni trak koji se reže napetim žicama. Takva sirova opeka se slaže na vagone za sušenje i otprema u sušaru. Sušenje opeke odvija se u tunelskoj sušari, a vrši se vrućim zrakom. Opeka se peče u tunelskoj peći. Peć je građena na sistem tunela sa dvostrukim stjenkama. Vrijeme potrebno za prolazak robe kroz peć je 20-25 sati. Količina ispečene robe je 60 vagona dnevno.

Gotova se roba sortira, slaže na palete i pakira. Pakiranje se vrši automatski navlačenjem folija. Skladištenje robe vrši se u tri reda jedan do drugoga. Tako pakirana roba je zaštićena termofolijom i ne upija vodu od oborina niti ima drugih problema zbog atmosferskih utjecaja.

Wienerberger proizvodi su najviše kvalitete koja se kontrolira tijekom cijelog proizvodnog procesa. Zato je Wienerberger opeka najbolji izbor. "Opeka. Stvorena po mjeri čovjeka."