Shelbox

Mobilne kućice su samostojeći  objekti namijenjeni stanovanju, opremljeni električnim, hidro- i klimatizacijskim instalacijama, namijenjeni prvenstveno kampovima, turističkim naseljima i privatnim parcelama.

Mobilne kućice proizvode se u tvornicama u Castelfiorentino (Italija), Labinu (Hrvatska), Les Salles Du Gardon (Francuska).