Tehnix

Kompanija Tehnix d.o.o. vodeće je poduzeće u ovom dijelu Europe za projektiranje, proizvodnju, servisiranje strojeva i opreme koji su u funkciji zaštite okoliša. Velike proizvodne mogućnosti, stalna prisutnost na domaćem i svjetskom tržištu, zadovoljstvo dosadašnjih kupaca, inoviranje - usavršavanje proizvoda, te siguran i dugotrajan vijek, garancija su uspjeha kompanije Tehnix koja je uvijek siguran i dobar partner u rješavanju Vaših ekoloških potreba.