Lorencic GmbH Nfg. & Co KG

Suvlasnici poduzeća Lorencic GmbH Nfg. & Co KG su Schmid Industrie Holding GmbH sa sjedistem u Wopfingu i ECOnova Unternehmensberatung & Beteiligungsges.m.b.H. sa sjedištem u Grazu.

Osobno odgovoran vlasnik je Dr. Walzer Baubedarfs GmbH sa sjedištem u Grazu.

Koncern Schmid Industrie Holding obuhvaća 80 poduzeća i strateških udjela u mnogim europskim državama. Više od 4.500 zaposlenika u Austriji i još 17 zemalja ostvaruje ciljeve Holdinga.