Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

O Ministarstvu

Vizija
Ravnomjerni razvoj svih krajeva Hrvatske.
 
Misija
Osigurati kvalitetne javne politike za unaprjeđenje radnih i životnih uvjeta u svim dijelovima Hrvatske, a osobito u slabije razvijenim područjima.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ustrojeno je Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16 i NN 104/16).

https://razvoj.gov.hr/