HUPFAS

Što je HUPFAS?

HUPFAS je hrvatska udruga proizvođača toplinsko-fasadnih sustava.

Ciljevi HUPFAS-a

    Podizanje znanja i svijesti investitora i krajnjih korisnika prednostima ugradnje toplinsko fasadnih sustava
    Poticanje snažnijih projekata ugradnje toplinsko fasadnih sustava od strane ministarstava ili fondova
    Stalna edukacija svih sudionika gradnje
    Suradnja na izradi tehničke i zakonske regulative
    Standardiziranje ugradnje toplinsko fasadnih sustava
    Povećanje broja objekata s toplinsko fasadnim sustavom

Strategija HUPFAS-a

    Povezivanje hrvatskih proizvođača u jaku i relevantnu strukovnu udrugu
    Informiranje javnosti o prednostima i pozitivnim učincima ugradnje toplinsko fasadnih sustava
    Poticanje i promocija ugradnje toplinsko fasadnih sustava u novogradnji i obnovi
    Daljnji razvoj primjene toplinsko fasadnih sustava
    Promicanje tehničke i zakonske regulative usklađene s EU standardima

http://www.hupfas.hr/