Što je HUPFAS?

HUPFAS je hrvatska udruga proizvođača toplinsko-fasadnih sustava.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 45/97, 63/97, 65/99, 132/02, 8/04, 27/08, 105/09 i 79/12).
APN ima ovlasti da u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske kupuje ili mijenja nekretnine na području Republike Hrvatske, osim nekretnina čiji je pravni promet određen posebnim propisima, a sredstva se osiguravaju iz državnog proračuna i iz drugih izvora.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva osnovana je na temelju Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, kao pravna sljednica Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Započela je s radom 22. svibnja 2009. godine.