Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na graditeljstvo, prostorno uređenje i stanovanje te sudjeluje u pripremi i provođenju programa iz fondova Europske unije i drugih oblika međunarodne pomoći iz ovih područja.

U Ministarstvu se obavljaju slijedeći poslovi koji se odnose na:

    prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka;
    planiranje, korištenje i zaštitu prostora;
    ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom uređenju;
    inspekcijske poslove prostornoga uređenja;
    informacijski sustav o prostoru;
    praćenje stanja u prostoru i provedbu dokumenata prostornoga uređenja Republike Hrvatske;
    lokacijske dozvole;
    suradnju u izradi dokumenata prostornoga uređenja županija, gradova i općina radi osiguravanja uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom i usklađivanja djelovanja tijela državne uprave koja sudjeluju u izradi, donošenju i provedbi dokumenata prostornoga uređenja, osiguravanje uvjeta za razvitak i unapređenje poslovanja pravnih i fizičkih osoba iz područja prostornoga uređenja, uređenje naselja, te uređenje i korištenje građevinskoga zemljišta.
    upravne i druge poslove radi  utvrđivanja uvjeta za projektiranje i gradnju građevina; građevne i uporabne dozvole, korištenje, održavanje i uklanjanje građevine, inspekcijske poslove gradnje.
    upravne i druge poslove radi djelovanja instrumenata i mjera gospodarske politike na razvitak projektantskih usluga u graditeljstvu i graditeljskih usluga; poslovanje pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te drugih inženjera koji sudjeluju u gradnji; praćenje i analiziranje kvalitete građevinskih i projektantskih usluga u graditeljstvu; stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u graditeljstvu i stanovanju.
    poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ulica Republike Austrije 20, Zagreb
Tel: 01 3782 444 (centrala) Faks: 01 3772 822
OIB: 95093210687
MB: 2831317

Centralna zgrada Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja smještena je na adresi: Ulica Republike Austrije 20. u Zagrebu gdje je ujedno smještena i pisarnica Ministarstva.  Uredovno vrijeme pisarnice za građane je radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.

http://www.mgipu.hr/