Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na graditeljstvo, prostorno uređenje i stanovanje te sudjeluje u pripremi i provođenju programa iz fondova Europske unije i drugih oblika međunarodne pomoći iz ovih područja.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) središnje je mjesto prikupljanja i ulaganja izvanproračunskih sredstava u programe i projekte zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Poštovani poduzetnici,

Kao predsjednik Hrvatske gospodarske komore pozivam vas da na putu ostvarenja svoje poslovne vizije koristite sve resurse ove gospodarske institucije koja je svojim djelovanjem od 1852. godine stvorila iznimno snažnu bazu znanja i podataka, kontakata, kao i mrežu poslovnih partnera, u zemlji i inozemstvu.